AANVRAAG TOT TOELATING

Revindicatieve manifestatie

Formuliernummer (politie)
20180818124612

Ter attentie van Mijnheer de Burgemeester

Dit ingevulde formulier geeft GEEN automatische toelating tot het houden van dit evenement

Wettelijke basis : artikel 31 van het Algemeen Politiereglement
1. Organisatie
2. Aanvrager
//
3. Evenement
In principe niet op zaterdag binnen de vijfhoek
     
     
     
4. Traject voorgesteld door de organisatoren
Het definitief traject moet worden goedgekeurd door de overheden
Opmerking : OPGELET VOOR DE BEPERKINGEN (vb. neutrale zone, Grote Markt,…)
5. Verwacht aantal deelnemers
6. Bijkomende informatie
7. /
18/08/2018